Traditional Hummos

Traditional Hummos

Hummus, Green Chili Garlic Salsa, Olive Oil.